Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Διεθνής Ημέρα 

Ανθρώπινης Αλληλεγγύης

 


Και βλέποντας το ημερολόγιο φτάσαμε στις 20 Δεκεμβρίου . Μια τέτοια μέτα έχει καθιερωθεί ως η Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης (International Human Solidarity Day) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2005. 

Έχοντας σαν βασική θεωρία ότι η αλληλεγγύη είναι μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες, που θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων τον 21ο αιώνα , ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από τον ΟΗΕ εκείνη την χρονιά .
Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Δεκεμβρίου για να τιμηθεί το Παγκόσμιο Ταμείο Αλληλεγγύης (που ιδρύθηκε την ίδια ημερομηνία το 2002) και στοχεύει στην εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω διαφόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων.  

 
by MaNt0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου